„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

Spravedlivé zastoupení žen ve veřejném životě - předpoklad demokracie a prosperity

15.9.2014 9:00 - 16:00

V pondělí 15. září jsme pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka uspořádali spolu s Oranžovým klubem v Poslanecké sněmovně konferenci Spravedlivé zastoupení žen ve veřejném životě - předpoklad demokracie a prosperity.

Příspěvkům ve čtyřech panelech, které se věnovaly rovnému zastoupení pohlaví jako základní demokratické hodnotě, tomu, jak by spravedlivé zastoupení žen veřejný život proměnilo, jeho hospodářským dopadům a rámcovým podmínkám a nástrojům, které jsou k jeho dosažení třeba, naslouchalo a na diskuzích s bezmála dvaceti panelisty a panelistkami z České republiky i zahraničí se podílelo přes 100 účastníků a účastnic konference.

Místo konání:   Sál č. 205, 2. patro, Poslanecká sněmovna parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1

Více

Konference 15.09.2014
Konference 15.09.2014
Konference 15.09.2014
Konference 15.09.2014
Konference 15.09.2014
Konference 15.09.2014
Konference 15.09.2014
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect